Mandalu vēsture

Mūsu senči apzinājās, ka apļiem un spirālēm ir dziļāka nozīme. Tos zīmēja uz akmeņiem un alu sienām, tādā veidā attēlojot, piemēram, Sauli un Mēnesi. Laika gaitā attīstījās daudzi Saules kulti un reliģijas. Sakrālajiem rituāliem izmantoja dabiskus apaļus veidojumus – alas, gravas, birzis, laukumus. Vēlāk tam visam pievienojās cilvēku roku radītas konstrukcijas akmens krāvumu, labirintu, ēku veidā.

Senās ciltis apļveida formu saskatīja arī cilvēka ķermenī un uzskatīja, ka šie apļi ir īpaši cieši saistīti ar jaunas dzīvības nākšanu pasaulē.